DIAGNOSTIKA

Identifikace příčin nemocí a léčebných postupů

Stejná nemoc (neboli stejné symptomy) může mít různé příčiny. Potlačování symptomů (projevů nemoci) neodstraní příčiny. Ideální je zaměřit se na oboje najednou. Stejná nemoc může vyžadovat různé léčebné postupy, a to nejen od člověka k člověku, ale i v různých fázích vývoje nemoci. Nabízím vám diagnostiku příčin i léčebných postupů pro vaše potíže psychotronickými metodami.

Nejčastěji dělám diagnostiku pomocí kyvadla a vlastních diagnostických tabulek. Diagnostiku mohu dělat buď distančně (na dálku, po předchozím setkání nebo telefonátu) nebo v osobním rozhovoru s vámi jako s diagnostikovanou osobou, což je obvykle lepší, ale není to podmínka. Lepší je to zejména pro odkrývání příčin vašich potíží.

Doporučené léčebné postupy mohou obsahovat různé formy terapií, úpravu stravy a životního stylu nebo prostředí, různé výživové doplňky nebo bylinky včetně úpravy a dávkování. Podle typu diagnostikované příčiny je pak ke zvážení, jak moc se jejím řešením chcete nebo máte zabývat. 

Jak funguje diagnostika kyvadlem

Různí léčitelé vysvětlují fungování kyvadla (a dalších psychotronických jevů) různými způsoby. Důležité je vědět, že neodpovídá samo kyvadlo, ani to není něco nadpřirozeného, co hýbe kyvadlem. Léčitel se energeticky (jinak řečeno též svou duší) napojuje na diagnostikovanou osobu a žádá sebe (svou duši, své vyšší já) o pravdivou odpověď týkající se diagnostikovaného. 

Důležitým prvkem diagnostiky je správné kladení otázek, aby odpověď byla jednoznačná a srozumitelná. V tom pomáhají i tzv. diagnostické tabulky, které celý proces tázání urychlují.

Cena

Obvykle se základní diagnostika časově vejde do jedné hodiny (60 minut), za kterou si účtuji 700 Kč. Za každou další půlhodinu pak účtuji 300 Kč. Samozřejmostí je, že si dopředu společně domluvíme maximální časový rámec.