Materiál pyramidy: jakou hraje roli a jaký si vybrat?

Při rozhodnutí pořídit si domů meditační pyramidu musíte vyřešit jednu důležitou otázku: jaký materiál zvolit? Dřevo, měď, hliník, plast…? První odpověď, vycházející z mnohých experimentů a pozorování, zní: důležité je nekombinovat vodivé a nevodivé materiály. Pokud možno si vyrobte nebo kupte pyramidu, která bude celá z jednoho druhu materiálu.

Pyramida je tvarový zářič nebo lépe tvarový energetický rezonátor, v němž se díky jejímu tvaru soustředí, zesiluje a umocňuje (jinak všudypřítomná) kosmická a zemská energie. Tato energie prochází celou pyramidou, i hranami a stěnami pyramidy. V případě plných pyramid, například starověkých pyramid vystavěných z kamenných, resp. betonových kvádrů i zevnitř, je energie akumulována i rozváděna materiálem v celém objemu pyramidy.  Pokud je pyramida dutá, záleží více na materiálech hran či stěn, nakolik dobře bude pyramida energii absorbovat a rozvádět. V dnešní době se obvykle staví či pro domácí účely používají duté (prázdné) pyramidy, musíme se tedy zabývat materiálem jejich vnější konstrukce.

Jelikož se nejedná o elektrickou energii, se kterou pyramida pracuje, nemusí být pyramida z vodivých materiálů. Mnozí badatelé došli k závěru, že energeticky účinnější jsou pyramidy z nevodivých materiálů. Například Ing. Karel Drbal, známý autor patentovaných pyramid pro ostření žiletek, vyráběl své pyramidy z lepenky neboli kartonu. To bylo ovšem ještě v době před-plastové. Ruský podnikatel, badatel, propagátor a stavitel pyramid Alexander Golod vycházel ze stejných předpokladů jako Ing. Drbal a stavěl své pyramidy z plastů, konkrétně z PVC trubek pro konstrukci a z polykarbonátových desek pro opláštění. V jeho pyramidách, i když jsou velké desítky metrů, nejsou použity žádné kovové konstrukční či spojovací prvky. Výsledky různých vědeckých experimentů v jeho pyramidách svědčí jednoznačně o jejich silném účinku. Homogenizovaný nevodivý materiál jako je lepenka či ještě lépe plast je tedy pro stavbu pyramid velmi vhodný.

44 metrů vysoká pyramida A. Goloda v Rusku postavená z PVC a polykarbonátu

Jako účinné se však ukázaly pyramidy i z kovových, tedy vodivých materiálů. Míra vodivosti zde však nehraje zásadní roli. Roli zde hraje spíše něco, co bychom mohli nazvat ušlechtilostí kovu. Z tohoto hlediska by nejúčinnější pyramidy byli z materiálů jako zlato nebo platina, ovšem jejich cenová dostupnost je činí prakticky nepoužitelné. Dobrou střední cestou se ukázalo použití mědi, jako cenově dostupného a přitom ušlechtilého kovu. Měděná konstrukce pyramid se proto stala celosvětově velmi oblíbenou. Železo jako méně ušlechtilý materiál je používáno zejména tehdy, pokud má být pyramida celá kovová včetně opláštění, tedy oplechování. Nejméně vhodný z běžných kovů se ukazuje hliník.

Jako materiál pro stavbu pyramidy je vhodné i dřevo. Nevýhodou může být kroucení dřevěných tyčí a také potenciální nehomogenita, neboť se jedná často o nesourodý materiál zejména v případě lepených hranolů (dřevěné části na sebe mohou navazovat nesouvisle z hlediska vedení vláken apod.). V dřevěné konstrukci se také doporučuje nepoužívat kovové prvky ani jako spojovací materiál, což činí konstrukci složitější. Obecně je však dřevo vhodné.

V eshopu Studio Pyramida proto najdete výběr mezi měděnými a plastovými pyramidami. Obě varianty jsou stejně funkční. Měděná je pro většinu lidí esteticky hodnotnější, plastová je naopak cenově dostupnější. Výběr tedy záleží na vás.

Plastové konektory pro stavbu domácí pyramidy z eshopu Studia Pyramida

Komentáře