Antoine Bovis: neznámý zakladatel moderního výzkumu pyramid

Průkopníkem moderního bádání v oblasti fungování pyramid byl Antoine Bovis, spíše legendami opředená osoba, jehož křestní jméno se někdy udává jako André nebo Alfred. Bovisovi se připisuje odhalení mumifikačních schopností pyramidální energie, a to přímo při pobytu v Chufuově pyramidě v Gize. Podle jeho vlastních dochovaných záznamů však v Egyptě nikdy nebyl a energii pyramid zkoumal radiesteticky pomocí kyvadla na kartonových modelech pyramid.

Je pravděpodobné, že tento A. Bovis je totožný s A. Bovisem, tvůrcem tzv. Bovisovy škály pro měření životní energie. Bovis se měl zabývat zkoumáním mumifikace mrtvých těl v pyramidách, a potvrdit, že vlivem pyramid dochází k rychlejší nebo dokonalejší dehydrataci, bez známek zápachu a hnití.

Jeho dochovaný text o zkoumání účinků pyramid ve francouzském originále najdete zde.

Komentáře