Clemens Kuby: Léčení je možné vždy

Clemens Kuby: Léčení (citát z knihy)

(Výběr z předmluvy knihy “Léčení” k jednoduchému pochopení toho, proč jsou naše nemoci, bolesti a úrazy psychosomatické a že je možné, ba téměř snadné se se svou duší znovu spojit a vyléčit se. O tom je celá kniha Léčení Clemense Kubyho. Doporučuji. Mezititulky jsem přidal já.)

Jak duch tvoří hmotu

Neexistují žádné, vůbec žádné hranice rozvoje, tyto hranice stanovuje jedině naše vědomí. Vše, co se v jakékoli formě materializuje, je duchovní proces, proces vědomí, při němž se nápad, myšlenka nebo obecně řečeno duchovní impulz zhušťuje, komprimuje.

Když si necháme od fyziků vysvětlit, jaké složení má hmota, ať je jakéhokoliv druhu, musíme připustit, že hmota, přestože ji tak nazýváme, se skládá z 99,9 % z vakua. To, co se z myšlenky zkomprimovalo, představuje pouze 0,1 % – a už můžeme tuto myšlenku uchopit, změřit, zvážit a zacházet s ní tak, jak to přírodní vědy umožňují. I většina každého atomu, tedy přesně 99,9 %, byla dosud označována jako vakuum a od objevu Global Scalingu zjevně nosí své jméno neprávem, protože toto vakuum není zdaleka prázdný prostor, ale je plné kmitání, energie a inteligence – zkrátka plné ducha, který se ještě nezkomprimoval natolik, abychom ho mohli nazývat hmotou.

Podstata psychosomatiky: duchovní příčina fyzického problému

Dr. Hartmut Müller, objevitel Global Scalingu (1982), to nazývá „vlastním kmitáním hmoty na nejnižší energetické úrovni“. V tomto smyslu již nerozlišuje mezi duchem a hmotou, neboť mezi nimi z fyzikálního hlediska neexistuje rozdíl – v obou případech jde o frekvence na různé úrovni.

Tento poznatek je základem toho, že esoterika a fyzika zkoumají stejné jevy. Jen je ještě třeba uplatňovat tento poznatek v každodenním životě. Dosud tomu brání naše fixace na zmíněnou jednu desetinu procenta našeho bytí, na jejímž základě se považujeme za materiální, tělesné bytosti, které reagují primárně na tělesné, materiální podněty. Tato kniha (Léčení – zázrak v nás) pojednává o tom, že takzvané tělesné potíže nemají tělesné, nýbrž duchovní příčiny.

Dopomůže čtenáři k vědomí, kterého je zapotřebí k samoléčení na základě duchovních podnětů. Nejde při tom o to, abychom zvyšovali vlastní inteligenci, nýbrž o to, abychom ji spojili s inteligencí univerza. Neodtrhujeme se od vesmíru, nýbrž pracujeme s ním, s přírodou – což je jen jiný výraz pro kosmos, univerzum, vesmír, Alláha, Boha atd. – říkejme tomu, jak chceme. Jde o jedno a totéž, protože kdyby byl Bůh něčím nadpřirozeným, byl by odtržen od nás, od přírody, a nebylo by možné s ním pracovat.

Vědomá komunikace s bytím, duší, Bohem

Pokud zásadně nerozlišujeme mezi sebou a všemi ostatními bytostmi, můžeme komunikovat se všemi bytostmi bez rozdílu. Bytost je charakterizována tím, že žije, pulzuje, komprimuje, dekomprimuje, kmitá, tedy vytváří frekvenci. Dosavadní fyzika považovala tuto frekvenci za chaos.

Tradiční fyzika není schopna logicky vysvětlit naši existenci. Fyzika, která nebere v potaz faktor ducha, stejně jako medicína, která nezná duši, zanedbává 99,9 % našeho života. Důsledky toho pociťujeme velmi silně: nemoci, katastrofy, války – život na této planetě degeneruje.

Je jen a jen naší individuální odpovědností to změnit. Je na nás, abychom se opět spojili se svou duší, abychom s ní navázali kontakt. Můžeme začít vědomě komunikovat se svými buňkami, se zvířaty, s rostlinami, s prvky, se zemí, s hvězdami, s Bohem, s kosmem, s univerzem, s elementárními částicemi, se všemi bytostmi, a uvést se s nimi do souladu. Nikdo se za to nemusí stydět, protože každý z nás je – vědomě či nevědomě – vystaven neustálému vzájemnému působení se všemi těmito silami. Pokud si to uvědomíme, vede to k nastolení příznivého stavu rychleji, než kdybychom probírali otázku, zda je to vůbec možné nebo zda je to v souladu s panujícím světovým názorem a s uznávanou filozofií.

Znovu slyšíme svoji duši hovořit, buňky odpovídají, zvířata komunikují a stavy bytí lze pocítit bez omezení časem a prostorem. Všechny zkušenosti, kterých nabýváme během procesu uvědomování, jsou naše vlastní zkušenosti, které nám dodávají odvahu a důvěru, sílu a svobodu. Můžeme s tím začít hned teď.

Komentáře