Pyramidová kalkulačka

Spočítejte si rozměry své pyramidy nebo použijte přednastavené úhly

Kalkulačka na výpočet rozměrů pyramidy, která vám může posloužit při sestavení nebo výrobě vlastní pyramidy. 

Kalkulačka automaticky použije úhel Chufovy (Cheopsovy) pyramidy 51°50', takže pokud chcete jiný úhel, zadejte do políčka úhel hodnotu ve stupních, například 72 pro úhel núbijských pyramid. 

TADY MŮŽE BÝT KALKULAČKA

NEBO TADY MŮŽE BÝT KALKULAČKA

= 90){ $message = _formMessage(1, "Úhel mezi stranou a základnou v pyramidě nemůže být 90 stupňů nebo více!"); $us = ""; }else{ $u = de_ra($us); $z = ($v/tan($u))*2; $uhl = (sqrt(($z*$z)+($z*$z)))/2; $s = sqrt((($z/2)*($z/2))+($v*$v)); $h = sqrt(($uhl*$uhl)+($v*$v)); } } if(empty($v) && !empty($z) && empty($us)){ $v = (2*$z)/pi(); $u = atan($v/($z/2)); $us = ra_de($u); $uhl = (sqrt(($z*$z)+($z*$z)))/2; $s = sqrt((($z/2)*($z/2))+($v*$v)); $h = sqrt(($uhl*$uhl)+($v*$v)); } if(empty($v) && !empty($z) && !empty($us)){ $u = de_ra($us); $v = tan($u)*($z/2); $uhl = (sqrt(($z*$z)+($z*$z)))/2; $s = sqrt((($z/2)*($z/2))+($v*$v)); $h = sqrt(($uhl*$uhl)+($v*$v)); } if(empty($v) && empty($z) && !empty($us)){ $message = _formMessage(1, "Zadejte ještě výšku pyramidy nebo délku základy!"); } } if(isset($_POST['rst'])){ $v = ""; $s = ""; $h = ""; $z = ""; $us = ""; } /* --- formulare --- */ $output = $message . '
Rozměry Chufuovi (Cheopsovi) pyramidy
výška pyramidy[v]'.$v_chufu.' m
výška strany[s]
délka hrany[h]
délka základny[z]'.$z_chufu.' m
úhel mezi stranou a základnou[α]stupňů (51°50' = '.$us_chufu.')
'._xsrfProtect().' '._xsrfProtect().'
'; return $output; } ?>